RO – B11

RO-CFR CALATORI
61 53 21-90 042-0
08.06.2019
Wien Hbf
D 347 „Dacia“
Wien Hbf –
Bucuresti Nord Gara A